Thủ tục gia hạn hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu

1. Hồ sơ giấy tờ xin cấp hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hạn sử dụng hoặc hết trang  – Tờ khai đề nghị cấp lại hộ chiếu… Read more

Mất hộ chiếu, phải làm gì

Trong quá trình sử dụng và cất giữ hộ chiếu công dân có thể đánh mất hộ chiếu bởi nhiều những nguyên nhân khác nhau, có thể mất hộ chiếu… Read more

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông

Làm hộ chiếu ở đâu, thời gian và chi phí như thế nào. Chúng tôi xin hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ và các bước làm hộ chiếu phổ… Read more

Điều kiện làm Hộ Chiếu – Passport

Mọi công dân không phân biệt độ tuổi đều có quyền xin cấp hộ chiếu phổ thông theo quy định. Hộ chiếu phổ thông mục đích chính sử dụng cho… Read more

HOTLINE: 0343 555 268

Contact Me on Zalo